Módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás
2017.  március 16.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" című (VP6-6.4.1.-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Tisztelt érdeklődők!
2017. március 08.
A Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) megvalósítására korábban jóváhagyott 308.550.000 Ft-os fejlesztési keretet az Irányító Hatóság determinációval csökkentett összegben állapította meg.

Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítására rendelkezésre álló összeg: 261.316.100 Ft

A determináció indoka a 2007-2013-as programozási időszakban végrehajtott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program jogcímei vonatkozásában országosan megítélt, de még ki nem fizetett támogatások miatt a programozási időszakon áthúzódó kötelezettségek okán történő forráslekötés.

A stratégia fejlesztési forrásának 47,2 millió Ft-tal történő csökkentése miatt szükséges a HFS újragondolása, módosítása, pl. az egyes intézkedésekre szánt keretösszegek csökkentése, esetlegesen intézkedés eltörlése.

A HFS elérhető a Stratégiánk 2014-2020 menüpontra kattintva.
Az EMVA Irányító Hatóság Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatásokhoz kapcsolódó monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan
2017. február 27.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendeletének VII. címe rendelkezik a monitoring – és értékelési rendszer létrehozásáról. A rendszer célja, hogy pontos adatok álljanak rendelkezésre a vidékfejlesztési politika terén elért eredmények bemutatásához, a vidékfejlesztési politikai beavatkozások hatásainak, eredményességének értékelésére, hozzájáruljon a vidékfejlesztés célzottabb támogatásához és a közös tanulási folyamatokhoz. A fenti célok megvalósítása érdekében a vidékfejlesztési intézkedések keretében nyújtott támogatások kedvezményezettjei kötelesek az irányító hatóság részére valamennyi olyan - különösen a meghatározott célkitűzések és prioritások elérésére vonatkozó - információt eljuttatni, melyek szükségesek a programok monitoringjához és értékeléséhez.
Felhívás a helyi piacok infrastrukturális fejlesztésére, valamint a közétkeztetés javítására
2017. február 21.
Mintegy 12,6 milliárd forint keretösszeggel jelent meg 2017. február 16-án pályázati felhívás a helyi piacok infrastrukturális fejlesztésére, valamint a közétkeztetés javítására. A kiírásra önkormányzatok, non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek nyújthatják be támogatási kérelmüket.
Társadalmi egyeztetésen A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás tervezete
2017. február 09.
Elindult „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

Archív hírek