Rólunk

2007. szeptember elején indult a 2007-2013-as időszakra vonatkozó új Leader Program, ahol a kistérségi civil szervezetek, vállalkozók és önkormányzatok a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet értelmében helyi közösségeket alakítottak abból a célból, hogy az ÚMVP -hez igazodva elképzeléseiket, ötleteiket megvalósítsák.
A széles körű információs tevékenységnek köszönhetően a csongrádi és a szentesi kistérség aktív vidékfejlesztési szereplői megalakították az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért - 39 tagot számláló és a két kistérség mind a 12 települését (Árpádhalom, Csanytelek, Csongrád, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Tömörkény) lefedő - helyi közösséget. A Közösségen belül 12 fő a közszférát, 13 fő az üzleti szférát, 14 fő a civil szférát képviselte.
A helyi közösség ezt követően októberben elkészítette a területére vonatkozó, főbb fejlesztési elképzeléseket tartalmazó Stratégiai Vázlatot, amelyet a FVM - hez, mint Irányító Hatósághoz (továbbiakban: IH) benyújtott, kérve az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport címet.
Az FVM IH novemberben bírálta és megfelelőnek találta a Stratégiai Vázlatot, a helyi közösség kérelmét 2007. november 12-én elfogadta, ezáltal bejegyzésre került az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport (továbbiakban: akciócsoport), amely ebben a formájában már megkezdhette a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) kidolgozásának az előkészítését.
A HVS kidolgozása érdekében decemberben az 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben meghatározott módon az akciócsoport a tagjai közül egy 7 tagú tervezést koordináló csoportot (továbbiakban: TKCS) hozott létre, melyben a vidékfejlesztési tapasztalattal rendelkező szakemberek kaptak helyet.
A TKCS az IH útmutatásai alapján a hivatkozott FVM rendeletben meghatározott módon 2008. január 21-én kezdte el a 120 napos tervezési munkát, két kistérség területére vonatkozó HVS elkészítését. A TKCS hetente ülésezett, az IH által meghatározott eljárásrend alapján végezte a tevékenységét. A tervezés szakaszosan történt, mely szakaszokat ún. mérföldkő lezárással hagyott jóvá az akciócsoport.
A tervezés első szakaszában a TKCS elkészítette a térség részletes helyzetfeltárását, a második szakaszban pedig a fő fejlesztési prioritások és a hozzá tartozó intézkedések kerültek kidolgozásra. A harmadik és negyedik ciklusban a helyzetfeltárásból következő, a fő fejlesztési prioritásokhoz rendelhető megoldási javaslatok kerültek kidolgozásra. Az akciócsoport által elfogadott tervek folyamatosan kerültek feltöltésre az IH által rendelkezésre bocsátott online felületre.
A tervezés során az akciócsoport figyelembe vette az ÚMVP intézkedéseit, a két kistérség területére vonatkozó fejlesztési elképzeléseket, valamint a már korábban elkészített stratégiai vázlat célkitűzéseit.
A 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet értelmében az akciócsoportnak a tervezési folyamat végére jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát kellett öltenie, ill. meg kellett kezdenie a bírósági bejegyzést. A hivatkozott jogszabályban foglaltaknak megfelelve, az akciócsoport a tagságából 2008. május 27. napján 31 fő alapító taggal megalakította az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesületet.
A HVS tervezése május végén ért véget, az akciócsoport az utolsó ülésen a TKCS által előterjesztett terveket egyhangúlag elfogadta. A 38/2008. (V. 27.) IH közleménynek megfelelően az akciócsoport a véglegesített HVS-t a területileg illetékes (csongrádi) HVI irodához nyújtotta be, amely azt – előzetes véleményezést követően – továbbította az IH részére.
2008. szeptember 26-án a Magyar Vidék Napján kihirdetésre került, hogy az országban 96 LEADER Helyi akciócsoport kezdheti meg munkáját, köztük az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület.

vissza a főoldalra