Aktuális Leader felhívások

Az alábbiakban olvashatják a Leader egyesület akcióterületén futó pályázati felhívásokat.

A felhívások hivatalosan az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

Ezen oldalon megtalálható minden HACS felhívása. Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület pályázatait és azok mellékleteit az Akciócsoportunk nevét kiválasztva érheti el. Az oldal használatához az alábbi segédletet lehet használni: link (Segédlet-a-pályázati-felhívások-eléréséhez.pdf)

A LEADER pályázatokon való indulás regisztrációhoz kötött! A regisztrációt a pályázó szerint kell kiválasztani.

A regisztrációhoz szükséges nyomtatványokat a következő weboldalról tudja letölteni:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok

A kitöltött űrlapokat személyesen vagy postán kell eljuttatni a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz. A elérhetőségeket ide kattintva érheti el. Ajánljuk a személyes bevitelt, mert az ügyintéző helyben javítja az esetleges hibákat és nem kell várni a postázások miatt.

A benyújtással kapcsolatosan az Államkincstár oldalán elérhető a Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához, általános útmutató, valamint az “ÉNGY tételek import segédlete” c. dokumentum a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan.

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

Itt számos hasznos információt kaphatnak a benyújtással kapcsolatban.

 

A felhívások rövid összefoglalói az alábbiakban láthatóak. Felhívom figyelmüket, hogy a felhívások letölthetőek a kódszámra kattintva.

A KIÍRÁS MEGNEVEZÉSE (a kódra kattintva megnyílik az intézkedés):

I. Helyi igényekre alapozott közösségi-és gazdaságfejlesztési célú projektek megvalósításának ösztönzése

VP6-19.2.1.-6-1-17

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Élelmiszer feldolgozáshoz, csomagolási tevékenységhez kapcsolódó épületek/építmények kivitelezése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása; Élelmiszer feldolgozási/csomagolási tevékenységhez kapcsolódó már meglévő épületek/építmények átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása

MINIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

300.000 FT

MAXIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

5.000.000 FT; MINIMUM 3 TELEPÜLÉS ÖSSZEFOGÁSA ESETÉN 10.000.000 FT

AZ INTÉZKEDÉS KERETÖSSZEGE:

33.000.000 FT

KI PÁLYÁZHAT?

A HACS településein működő önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:

85%

KÖVETKEZŐ BEADÁSI SZAKASZNAP:

2018.11.30.

 

A KIÍRÁS MEGNEVEZÉSE (a kódra kattintva megnyílik az intézkedés):

II. Helyi vállalkozók, termelők műszaki-technológiai és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

VP6-19.2.1.-6-2-17

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

1. célterület: nem mezőgazdasági termékek előállítása

2. célterület: szolgáltató szektorban tevékenykedő mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása

3. célterület: kisléptékű mezőgazdasági termék előállítás/feldolgozás, kistermelői élelmiszer előállítás támogatása (Annex I. termékek feldolgozása)

Önállóan támogatható tevékenység a fejlesztési cél elérése érdekében végrehajtott és a tevékenységgel kapcsolatos eszközbeszerzés, gépek és berendezések beszerzése, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (építés költsége)Új eszközök, gépek, technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása és beszerzése. Tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése. Épületenergetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás hőtechnikai, épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítés, világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása, megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése,kapcsolódó zöld felület rendezése, parkoló kialakítása, fejlesztése

MINIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

300.000 FT

MAXIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

8.000.000 Ft

AZ INTÉZKEDÉS KERETÖSSZEGE:

87.266.100 Ft

KI PÁLYÁZHAT?

1. célterület esetében: Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás (beleértve az egyéni vállalkozást), árbevételének legalább 51%-a nem mezőgazdasági tevékenységből származik; 2. célterület esetében: szolgáltató (kivéve turisztikai) szektorban működő mikrovállalkozás (beleértve az egyéni vállalkozást) ; 3.  célterület esetében: önkormányzat, non-profit szervezet, 0-3000 STÉ rendelkező főállású őstermelő v. mikrovállalkozás, vagy 0-6000 STÉ üzemmérettel rendelkező nem főállású őstermelő v. mikrovállalkozás

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:

60%

KÖVETKEZŐ BEADÁSI SZAKASZNAP:

2018.11.30.

 

A KIÍRÁS MEGNEVEZÉSE (a kódra kattintva megnyílik az intézkedés):

III. Közösségi tér/színtér építése/létrehozása, infrastrukturális fejlesztése

VP6-19.2.1.-6-3-17

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Közösségi célú, szabadidősport (pl. fitness, kondicionáló edzés) ingatlanfejlesztés a szolgáltatások és a szabadidő eltöltési lehetőségek fejlesztése, bővítése érdekében; Kulturális és szabadidő, sportfunkciót ellátó infrastruktúra pl. szabadidő eltöltésre alkalmas közcélú terek kialakítása, meglévő létesítmények felújítása, átalakítása, bővítése; belső terek, helyiségek kialakítása, eszközbeszerzés; Közösségi központok, közösségi funkciót ellátó épületek bővítése, felújítása, helyi hálózatok, civil együttműködések ösztönzése érdekében (pl.: civil szolgáltató ház); közösségi célt szolgáló egyesületek (tűzoltó, polgárőr) beruházásainak, eszközbeszerzéseinek támogatása

MINIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

300.000 Ft

MAXIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

4.000.000 Ft

AZ INTÉZKEDÉS KERETÖSSZEGE:

34.350.000 Ft

KI PÁLYÁZHAT?

A HACS településein működő önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:

85%

KÖVETKEZŐ BEADÁSI SZAKASZNAP:

2018.11.30.

 

A KIÍRÁS MEGNEVEZÉSE (a kódra kattintva megnyílik az intézkedés):

IV. A településkép, mint tájérték megőrzése, fejlesztése

VP6-19.2.1.-6-4-17

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A településkép megjelenésében jelentős szereppel bíró építmények, táj és kertépítészeti elemek pl. szobrok, látvány térelemek, zöld felületek, stb. létrehozása, felújítása

MINIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

100.000 Ft

MAXIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

4.000.000 Ft

AZ INTÉZKEDÉS KERETÖSSZEGE:

27.100.000 Ft

KI PÁLYÁZHAT?

A HACS településein működő önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:

85%

KÖVETKEZŐ BEADÁSI SZAKASZNAP:

2018.11.30.

 

A KIÍRÁS MEGNEVEZÉSE (a kódra kattintva megnyílik az intézkedés):

V. Települési/térségi szintű kulturális, öko-, aktív-, gasztroturisztikai fejlesztések megvalósításának támogatása

VP6-19.2.1.-6-5-17

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A kulturális örökség, természeti adottság és érték bemutathatóvá tételéhez, turisztikai célú hasznosításához kapcsolódó építés, bővítés; vendégfogadó terek kialakítása, turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása; természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek ökoturisztikai fejlesztései; aktív (vadász, lovas, horgász, vízi) turizmushoz kapcsolódó fejlesztések; szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök beszerzése

MINIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

100.000 Ft

MAXIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

3.000.000 Ft; , minimum 3 település (partner) összefogása esetén 3.000.000 Ft/település + 10% a maximális támogatási összeg

AZ INTÉZKEDÉS KERETÖSSZEGE:

27.000.000 Ft

KI PÁLYÁZHAT?

A HACS településein működő önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet,  mikrovállalkozás (amennyiben mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele nem haladja meg az 50%-ot)

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:

60%; ha a fejlesztés közösségi célt szolgál pl. túraútvonal , állami vízfelület rendbetétele, kialakítása, stb, akkor 85%

KÖVETKEZŐ BEADÁSI SZAKASZNAP:

2018.11.30.

 

A KIÍRÁS MEGNEVEZÉSE (a kódra kattintva megnyílik az intézkedés):

VI.  A vidéki kulturális szellemi és közösségi élet fejlesztése

VP6-19.2.1.-6-6-17

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kulturális (tárgyi és szellemi) örökségünk megőrzésének érdekében a térségre jellemző tájházak, emlékhelyek kialakítása, – Helytörténeti kiállítások megrendezése, tematikus kulturális utak kialakítása. – Hagyományőrző és kulturális egyesületek tevékenységéhez kapcsolt eszköz beszerzése (pl. fellépő ruha), használt eszköz beszerzése is támogatható a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 3.3.10.2. pontjában foglaltak figyelembevételével . – Helyi kiadványok, könyvek, filmek, hanghordozók összeállítása, kiadása, melyek által megőrződik a múlt. -  A helyi kulturális igényekhez igazodva új bemutatótermek, színpadok kialakítása. - Az épített és tárgyi örökség megóvása,– Civilszervezetek tevékenységét bemutató, népszerűsítő WEB oldal készítés, vagy a meglevő portál fejlesztése. – rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása;

MINIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

100.000 Ft

MAXIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

5.000.000 FT

AZ INTÉZKEDÉS KERETÖSSZEGE:

35.600.000 Ft

KI PÁLYÁZHAT?

A HACS településein működő önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, mikrovállalkozás.

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:

85% (önkormányzat, civil); 60% (mikrovállalkozás)

KÖVETKEZŐ BEADÁSI SZAKASZNAP:

2018.11.30.

 

A KIÍRÁS MEGNEVEZÉSE (a kódra kattintva megnyílik az intézkedés):

VII. Tartsuk itt a fiatalokat!

VP6-19.2.1.-6-7-17

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Térségi településeken meglévő épületek, épületrészek felújítása, lakhatóvá tétele fiatalok/pályakezdők betelepülésének érdekében: bővítés, felújítás, átalakítás, bútorok és berendezési tárgyak (max az összköltség 12%-áig)

MINIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

500.000 Ft

MAXIMÁLISAN PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG:

5.000.000 Ft

AZ INTÉZKEDÉS KERETÖSSZEGE:

17.000.000 Ft

KI PÁLYÁZHAT?

A HACS településein működő önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:

85%

KÖVETKEZŐ BEADÁSI SZAKASZNAP:

2018.11.30.

 

 

vissza a főoldalra