Monitoring jelentés 2015. március 19-IG
2015. február 25.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy támogatott projektjeik vonatkozásában 2015. február 17. és március 19. között monitoring adatszolgáltatási kötelezettségnek kell eleget tenniük.

A monitoring jelentés kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.

Monitoring jelentés benyújtása a 29/2015. (II. 20.) MVH közlemény alapján az  Falumegújítás-és fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedések kedvezményezettjei számára kötelező.

Javasolt a felületre való belépés és amennyiben ott kitöltendő adatlap jelenik meg, akkor kötelező a monitoring adatszolgáltatás.

Kérdés esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfélszolgálata a 06-1-374-3603 és a 06-1-374-3604-es telefonszámokon, vagy az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen ad tájékoztatást.

Minőségjavító technológiai fejlesztés a Tyukász Team Kft-nél
2015. február 13.
A Tyukász Team Kft. 2012-ben létrejött családi vállalkozás, mely desztillált szeszesital gyártásával foglalkozik, kizárólag bérfőzéssel foglalkozó szeszfőzdét üzemeltet. Általános célkitűzésük, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a mára hungarikummá vált pálinka pozitív megítélésének megőrzéséhez, a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítéséhez. Ezt a tárgyi feltételek műszaki-technológiai színvonalának folyamatos fejlesztésével kívánják elérni.
teljes tájékoztató anyag letöltése

VÉLEMÉNYEZHETŐ A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM!
2015. február 11.

Megkezdődött a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program és a programhoz készült Stratégiai Környezeti Vizsgálat dokumentum társadalmasítása.

A Program az alábbi linken érhető el:

http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese

Még le nem zárt projekttel rendelkező/Kifizetési kérelmet benyújtó ügyfelek figyelmébe!
2015. január 28.

Az 1/2014. (IX.15.) MvM  rendelet III-IV. tengelyes jogcímeket érintő változásai:

-          Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet az alábbiak szerint változott:

Az ügyfélnek a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül; aki 2015. március 31. napját megelőző két éven belül vette kézhez a támogatási határozatot, 2015. március 31. napjáig kell a műveletet megvalósítania.

Az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül; aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, 2015. május 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.

Az idén a tavalyinak többszöröse, 1,4 milliárd forint jut tanyafejlesztésre
2015. január 19.

Az idén nagyobb lendületet kaphat az Alföldön 2011-ben beindított tanyafejlesztési program, miután a költségvetésben 1,4 milliárd forintot különítettek el erre a célra, az elmúlt évi 300 millió forintnak a többszörösét - mondták el a Földművelésügyi Minisztériumnál (FM) az MTI-nek.

A hét megye 724 települését érintő programra várhatóan áprilistól lehet majd pályázni, és előreláthatóan 150 tanya kaphat akár milliós támogatást.

A támogatás egyebek mellett a gazdálkodáshoz szükséges gépek beszerzésére, az őshonos jószágokból álló állatállomány gyarapítására, az adott tájra jellemző növények vetőmagjának beszerzésére, gyümölcsfák telepítésére terjed ki. A pályázatok odaítélésénél ugyancsak jó esélyük lehet a kis- és mikrogazdaságok megerősödését célzó energetikai korszerűsítésre törekvő és a biogazdálkodást választó gazdáknak.

A tanyafejlesztés fokozott figyelmet érdemel,mert e sajátos létforma társadalomföldrajzi, tájképi különlegessége révén része a magyar nemzeti örökségnek, a nemzeti vidékstratégia kiemelt eleme - jegyezték meg.Hozzávetőleg 300-400 ezren élnek tanyasi környezetben és a nehézkörülmények miatt az elmúlt évtizedekben sokan elvándoroltak, a városokban, falvakban keresték a boldogulást. Kedvező ugyanakkor, hogy az elvándorlási folyamat megfordult, egyre több, önálló életvitelre, önellátásra törekvő fiatal költözik tanyára, elsősorban Szeged, Csongrád és Nagykőrös közelében - ismertette a minisztérium.

A tanyafejlesztési program megvalósítására eddig 6 milliárd forint támogatás jutott, felhasználásával növekedett a megművelt terület nagysága, gyarapodott az állatlétszám, több tanyasi hűtőházat, tej- és sajtüzemet létesítettek, földutakat korszerűsítettek, több száz tanyán bevezették az elektromos áramot és kiépült a tanyagondnoki szolgálat. Hozzávetőleg 700 tanyán vált komfortosabbá az élet - hangsúlyozta a tárca.

Példaként felsorolták, hogy néhány helyen, például a Kunfehértó közelében álló Szalai tanyán, a Mezőtúr melletti Moga tanyán és a Kiskunhalashoz tartozó Paor tanyán akár mintaként szolgáló, a legkorszerűbb technikával felszerelt fóliás zöldségtermesztés, sajtüzem, szarvasmarha tartás valósult meg.

A tárca az idei egyik legfontosabb feladatnak a Tanyasi Termék védjegy elterjesztését nevezte.A védjegy olyan termékekre kerülhet, amelyek garantáltan jó minőségű, helyben készült, az egészséges élelmiszerek választéka bővítését szolgáló különlegességek és rövid úton, a kereskedelmi lánc kiiktatásával kerülhetnek a vásárlókhoz.A minisztérium vizsgálja annak lehetőségét, hogy az Alföldi tanyafejlesztési programot a következő években kiterjesztik más, főként dunántúli régiókra is, így például a kisalföldi, őrségi tanyák is megerősödhetnek - közölte a Földművelésügyi Minisztérium.


Forrás: MTI

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

Archív hírek