Közkincs Napok a Szentesi kistérségben - Árpádhalom, 2013. március 2.
2013. január 31.

Kifizetési kérelmek benyújtása 2013. február 1-től
2013. január 28.

2013. február 1 - május 31. között ismét lehetőség nyílik az egyes EMVA jogcímekből támogatott projektek kifizetési kérelmeinek benyújtására

A kifizetési kérelmeket a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1) bekezdés alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2013. február 1. és 2013. május 31. között kizárólag elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.

IH közlemények a ponthatárokról
2012. január 22.
Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 126/2012. (XII. 7.) számú közleménye, amelyben az IH a 47/2012. (V.11.) VM rendelet alapján a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások, valamint az 52/2012. (VI.8.) VM rendelet alapján a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól rendelkezik.
Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület ponthatárai a közleményben megtalálhatóak.
Közkincs Napok a Szentesi kistérségben - Nagytőke, 2013. február 16.

Támogatás igényelhető nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésére
2013. január 14.

2013. február 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-ig, legalább 1 millió Ft, legfeljebb 35 millió Ft támogatás igényelhető nem mezőgazdasági tevékenységek (pl.: falusi turizmus, szolgáltatások, stb.) fejlesztésére.

A rendelkezésre álló keretösszeg 7,8 milliárd forint.

A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás 65%-a, nem hátrányos helyzetű településeken 60%-a.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

A pályázaton azon őstermelő, mikrovállalkozás indulhat, akinek 2011. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. január 31. napjáig megvalósítani.

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat az 129/2012. (XII. 17.) Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet tartalmazza.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

Archív hírek