Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

2013. március 19.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. június 03. napjától ismét megnyílik a LEADER Program 2013-as harmadik támogatási köre, ezt megelőzően viszont kötelező feladatunk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata.

A HVS felülvizsgálata a LEADER Program 2013-as harmadik pályázati köréhez kapcsolódóan az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 16/2013 (III. 6.) közleménye alapján veszi kezdetét, mely  ide kattintva érhető el.

E munka részeként szeretnénk újra feltérképezni a helyi szereplők fejlesztési elképzeléseit hogy amennyiben azok a Stratégia koncepciójával és jövőképével összhangban állnak, és a rendelkezésünkre álló forráskeret engedi, lehetőséget teremtsünk megvalósításukra.

Ezúton kérjük, amennyiben van a térség vidékfejlesztési programja keretében megvalósítani tervezett ötlete, fejlesztési elképzelése, a projektötlet adatlap kitöltésével és visszaküldésével osszák azt meg velünk.

Az adatlapokat 2013. április 5-ig várjuk a 0663/850-956-ös fax számon, a leader@csongrad.hu email címen vagy a Csongrád, Dózsa György tér 18. szám alatti irodánkban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
2013. március 18.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közlöny 37. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet.

A rendelet szövege az alábbi linken érhető el:

http://www.umvp.eu/?q=hirek/uj-leader-tamogatasrol-szolo-rendelet-jelent-meg


Monitoring adatszolgáltatás
2013. február 13.

Tisztelt nyertes pályázok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 18/2009-es FVM rendelet módosítása (2/2013. (II. 1.) VM rendelet), mely az ÚMVP támogatásból részesült kedvezményezettek kötelező monitoring adatszolgáltatásáról szól. Az előző évekhez hasonlóan adatot szolgáltatni elektronikusan kell, február 13.-tól március 12.-ig. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után! Intézkedésenként változik a kötelező adatok köre, melyet a rendelet melléklete tartalmaz. Fontos, hogy az ügyfél adatszolgáltatása csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden támogatással érintett fejlesztéséről adatot közöl. Az elektronikus adatszolgáltatás elvégezhető meghatalmazott útján is, de ebben az esetben elektronikusan és papíron előzetesen a meghatalmazást az MVH-nak el kell juttatni!

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva az alábbi linkről letölthető:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900018.fvm

A monitoring adatszolgáltatásról részletes szabályait tartalmazó 41/2013. (II.12.) MVH Közlemény elérhető a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján:

https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk412013

Diverzifikáció - MVH Közlemény
2013. február 11.

Az MVH honlapján megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (II. 5.) számú MVH Közlemény. A közleményt az alábbi linken érhető el:

 http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk352013

Az MVH közleményhez kapcsolódó, a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet értelmezéséről szóló 14/2013 (II. 11.) Irányító Hatósági közlemény pedig ITT letölthető.

Közkincs Napok a Szentesi kistérségben - Árpádhalom, 2013. március 2.
2013. január 31.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

Archív hírek