Monitoring adatszolgáltatás
2013. február 13.

Tisztelt nyertes pályázok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 18/2009-es FVM rendelet módosítása (2/2013. (II. 1.) VM rendelet), mely az ÚMVP támogatásból részesült kedvezményezettek kötelező monitoring adatszolgáltatásáról szól. Az előző évekhez hasonlóan adatot szolgáltatni elektronikusan kell, február 13.-tól március 12.-ig. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után! Intézkedésenként változik a kötelező adatok köre, melyet a rendelet melléklete tartalmaz. Fontos, hogy az ügyfél adatszolgáltatása csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden támogatással érintett fejlesztéséről adatot közöl. Az elektronikus adatszolgáltatás elvégezhető meghatalmazott útján is, de ebben az esetben elektronikusan és papíron előzetesen a meghatalmazást az MVH-nak el kell juttatni!

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva az alábbi linkről letölthető:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900018.fvm

A monitoring adatszolgáltatásról részletes szabályait tartalmazó 41/2013. (II.12.) MVH Közlemény elérhető a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján:

https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk412013

Diverzifikáció - MVH Közlemény
2013. február 11.

Az MVH honlapján megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (II. 5.) számú MVH Közlemény. A közleményt az alábbi linken érhető el:

 http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk352013

Az MVH közleményhez kapcsolódó, a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet értelmezéséről szóló 14/2013 (II. 11.) Irányító Hatósági közlemény pedig ITT letölthető.

Közkincs Napok a Szentesi kistérségben - Árpádhalom, 2013. március 2.
2013. január 31.

Kifizetési kérelmek benyújtása 2013. február 1-től
2013. január 28.

2013. február 1 - május 31. között ismét lehetőség nyílik az egyes EMVA jogcímekből támogatott projektek kifizetési kérelmeinek benyújtására

A kifizetési kérelmeket a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1) bekezdés alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2013. február 1. és 2013. május 31. között kizárólag elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.

IH közlemények a ponthatárokról
2012. január 22.
Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 126/2012. (XII. 7.) számú közleménye, amelyben az IH a 47/2012. (V.11.) VM rendelet alapján a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások, valamint az 52/2012. (VI.8.) VM rendelet alapján a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól rendelkezik.
Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület ponthatárai a közleményben megtalálhatóak.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

Archív hírek