Megjelent a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázat

2018. május 09.

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság nyílt pályázatot hirdet a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, gondozásának támogatására (HUNG-2018) 223 millió forint keretösszeggel.
Az I. célterületen 77 000 000 forint áll rendelkezésre, a magyar kultúra értékeit megismertető többkörös, országos döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn megszervezésére.
A II. célterületre, a nemzeti értékek (települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatására és népszerűsítésére 136 000 000 forint fordítható az alábbi alcélok szerint:
a) nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítése (40 000 000 forint)
b) bemutató terek kialakítása (40 000 000 forint)
c) rendezvények megvalósítása (56 000 000 forint)
A III. célterületre 10 000 000 forint áll rendelkezésre, amely a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek megőrzésére, népszerűsítésére fordítható.

Forrás: AM


letöltés

Módosítás
2018. április 27.
Tisztelt Ügyfeleink!
 Módosításra/pontosításra került a VP6-19.2.1.-6-4-17  kódszámú - A településkép, mint tájérték megőrzése, fejlesztése c. felhívásunk 3.3. pontja.
A nem támogatható tevékenységek „Nem támogatható a fejlesztés az alábbi funkciókat magában foglaló létesítmények esetében” sor az alábbiak szerint került pontosításra:
„Nem támogatható a fejlesztés az 1. tevékenység esetében (Helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek, építmények felújítása) az alábbi funkciókat magában foglaló létesítmények esetében:”

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága központilag módosította a LEADER Helyi Akciócsoportok pályázati felhívásait.
2018. április 16.
- a 3.2. pont kiegészült egy, a támogatás besorolására vonatkozó kitétellel:  „Amennyiben az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikkében foglalt feltételek fennállnak - az alábbi kivétellel - a nyújtott támogatásállami támogatásnak minősül.

Amennyiben a támogatás igénybe vevői aktív mezőgazdasági termelői tevékenységet végeznek, azaz a támogatható tevékenységek kizárólag az

EUMSZ I. melléklete szerinti mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódnak, úgy a kedvezményezett szintjén nem alkalmazandók az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásokra vonatkozó szabályok.”

- a 4.1. pont kiegészült egy új rendelkezéssel, mely szerint az egy kedvezményezett által a program teljes időtávja (2014-2020) alatt elnyert összes LEADER támogatás nem haladhatja meg az illetékes Helyi Akciócsoport fejlesztési forráskeretének 20%-át.

Tájékoztatás helyi LEADER felhívással kapcsolatosan!
2018. március 19.
Tisztelt Ügyfeleink!

Módosult a a VP6-19.2.1.-6-3-17  kódszámú (Közösségi tér/színtér építése/létrehozása, infrastrukturális fejlesztése) felhívásunk. A módosítások az excel táblában olvashatók!

Több forrás jut az önkormányzatoknak vidékfejlesztésre
2018. február 15.
A Miniszterelnökség újabb, a vidéki önkormányzatok beruházásainak sikeres megvalósítását segítő módosításról döntött. Az öt vidékfejlesztési pályázatot érintő változásnak köszönhetően kevesebb önrésszel, nagyobb támogatásintenzitással számolhatnak a nyertes települések.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

Archív hírek